Met BLF status informatie kunt u via de BLF optie van uw SIP toestel informatie krijgen over de status van uw extensie en hoofdnummer(s) en de geselecteerde/actieve regel van uw hoofdnummer(s). Bij de status van uw extensie of hoofdnummer kunt u het volgende zien: Groen = Beschikbaar Rood = Afwezig Rood knipperen = Niet storen […]

Fax to E-mail kan gebruikt worden om op een nummer dat u beschikbaar heeft binnen uw centrale faxen te ontvangen. Om een fax nummer te configureren gaat u naar “Configuratie” en vervolgens kiest u voor “Nummerplan” in het nummerplan kiest u nieuwe toevoegen en selecteert u functie type “Fax To E-mail”. Aan Fax to E-mail […]

Een keuze menu wordt gebruikt wanneer u één extern nummer tot uw beschikking heeft maar wel uw bellers op verschillende afdelingen wilt laten eindigen. Er zijn natuurlijk tal van andere mogelijkheden te bedenken voor het gebruik van een keuze menu. Bij een keuze menu worden vaak lagen gebruikt, b.v. “kies 1 voor klanten service en […]

Binnen de VoIPSpot telefooncentrale heeft u de mogelijkheid om opnames te maken. U kunt deze opnames bijvoorbeeld gebruiken als: welkomst boodschap, instructies voor het achter laten van berichten, instructies voor het gebruik van een keuze menu, etc. U kunt de module Geluiden vinden onder “Configuratie” en vervolgens “Geluiden”. Wanneer u de centrale beschikbaar krijgt zullen […]

Tijdschema’s worden gebruikt bij het configureren van nummers en extensies van gebruikers. Zie hiervoor Nummers en Gebruiker toevoegen. Een tijdschema is een door u te configureren tijdsblok waarin u een regel wilt laten uitvoeren. Het systeem zal altijd het best passende tijdsblok selecteren. Bijvoorbeeld u heeft de volgende tijdsblokken: Dag : van 09:00 – 17:00 ma – vrij Pauze : […]

Wachtrijen worden voor geconfigureerd door een iVOCS medewerker. De beschrijving hieronder legt uit welke instellingen er zijn aan te passen bij een voor geconfigureerde wachtrij. Een wachtrij kan gebruikt worden wanneer een receptioniste het te druk heeft om alle telefoon te kunnen beantwoorden en hiervoor een wachtrij nodig heeft waarin de klanten blijven staat tot […]

Binnen de VoIPSpot telefooncentrale kunt u gebruik maken van twee conferentie mogelijkheden. De twee mogelijkheden zijn: Ad hoc conferentie Meet Me conferentie Ad hoc conferentie Bij de Adhoc conferentie maakt u gebruik van de ingebouwde mogelijkheid van het toestel om een drieweg gesprek te starten. Hoeveel gelijktijdige sprekers toegestaan zijn ligt aan de functionaliteit die […]

Binnen de i2Host centrale zijn er op verschillende plekken een aantal opties te gebruiken. Deze zijn: Ring Play IVR Enqueue Ring Group Ring User Ring VM Exit Forward Run Script Met de functie “Ring” (Bellen) kunnen één of meerdere extensies of een extern nummer gebeld worden, de toestellen die bij deze extensies horen gaan dan […]

Configureren centrale Voor u kunt bellen met de telefooncentrale dient u één of meerdere telefoons te configureren voor de centrale. Voor een groot aantal toestellen heeft iVOCS provisioning in de telefooncentrale toegevoegd. U kunt de provisioning voor deze toestellen gebruiken echter ondersteunt iVOCS op dit moment alleen toestellen van Yealink actief (u mag echter elk […]