Hoe kunnen we helpen?

You are here:
< Back


In een verwerkersovereenkomst wordt de verwerking door een verwerker geregeld. Hierin moet staan vermeld wat het onderwerp en de duur, de aard en het doel van de verwerking zijn, alsook het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen (de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt) en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

De overeenkomst moet ook bepaalde regelingen bevatten over de schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, het eventueel doorgeven van de gegevens naar partijen buiten de Europese Unie, geheimhouding, beveiliging, het inschakelen van sub-verwerkers, het verlenen van bijstand voor verzoeken van betrokkenen en audits.