Hoe kunnen we helpen?

Wat is een verwerkersovereenkomst?

You are here:
< Back


Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen die de verwerking van persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking plaatsvindt, vastlegt. In deze overeenkomst worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op persoonsgegevens. Deze overeenkomst moet worden gesloten tussen een “verwerkingsverantwoordelijke” en een “verwerker”, zoals bijvoorbeeld een clouddienstverlener (zoals Company Connect), een salarisadministratiekantoor of een hostingpartij.

De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die bepaalt om welke redenen de verwerking plaatsvindt. Dit is ook de partij die besluit om Company Connect, als clouddienstverlener, in te schakelen.

Een verwerker is de partij die enkel ten behoeve van een andere onderneming (de verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt. De verwerker heeft geen zeggenschap over de doelen van de verwerking, noch over de middelen voor de verwerking. Met dit laatste wordt bijvoorbeeld bedoeld het type persoonsgegevens. In dit geval is Company Connect de verwerker.