Hoe kunnen we helpen?

Groepen toevoegen

You are here:
< Back

Wanneer u meerdere telefoons wilt tegelijk wilt laten over gaan kunt u gebruik maken van groepen.

Er wordt geen beperking gesteld aan de hoeveelheid groepen.

Wanneer u een groep wil aanmaken geeft u een naam voor de groep op.

groepen1.png


Hierna kunt u een of meerdere groepsleden toevoegen.

groepen2.png

Door op de plus  te drukken kunt u meer groepsleden toevoegen.

Elk groepslid moet ook een rol hebben. Deze selecteert u achter de naam van het groepslid.

groepen3.png


Wanneer 1 of meerdere gebruikers gebruik maken van twinning (zie Gebruiker toevoegen). Kunt u er voor kiezen deze ook te gebruiken binnen de groep. Alle gekoppelde nummers van de gebruiker zullen worden gebeld.

Wanneer u een bepaalde groep gebruikers toegang wilt geven tot de instellingen van een extern telefoon nummer kunt u deze bij de groep selecteren.

Wanneer deze toegang gegeven is kunnen de gebruikers de status van de externe lijn zien en aanpassen binnen de web cliënt.

Er wordt dan bij objecten gekozen voor “Netline” en vervolgens de naam van de netline.

groepen4.png


De basis groep “Administrators” is een groep die niet verwijderd kan worden. Wanneer gebruikers aan de groep “Administrators” worden toegevoegd hebben deze de volledige rechten tot het systeem.