In “Adresboek” bij “Contactpersonen” kunt u contactpersonen toevoegen. Wanneer u contactpersonen toevoegt worden deze wanneer het toestel dit ondersteunt gesynchroniseerd met het toestel, dit kan direct zijn of nadat het toestel in de nacht de nieuwe configuratie ophaalt. U geeft een naam op voor de persoon bij informatie. Wanneer u “Verbergen in Clients” selecteert ziet […]

Wanneer u meerdere telefoons wilt tegelijk wilt laten over gaan kunt u gebruik maken van groepen. Er wordt geen beperking gesteld aan de hoeveelheid groepen. Wanneer u een groep wil aanmaken geeft u een naam voor de groep op. Hierna kunt u een of meerdere groepsleden toevoegen. Door op de plus  te drukken kunt u meer […]

In de VoIPSpot telefooncentrale staat de gebruiker centraal. Een gebruiker heeft één extensie en in uitzonderlijke gevallen meer. Wanneer u de centrale aangeleverd krijgt zijn er zoveel gebruikers aangemaakt als dat u aan licenties besteld heeft plus de administrator. Vanuit VoIPSpot krijgt u een wachtwoord aangeleverd. U kunt deze wijzigen. Dit doet u op tabblad […]