Hoe kunnen we helpen?

You are here:
< Back

Na het inloggen komt u terecht in uw dashboard.

Op dit dashboard heeft u een overzicht over de gesprekken die u en uw klanten gevoerd hebben.

U kunt zelf bepalen welke widgets u op het dashboard plaatst. Standaard zijn alle widgets toegevoegd.

U krijgt hiermee onder anderen een overzicht van:

  • Het aantal actieve gesprekken.
  • De top 6 bestemmingen.
  • Het totaal aantal gesprekken per dag.
  • De bestellingen die u gedaan heeft.
dashboard.png