Hoe kunnen we helpen?

Hoe voorkom ik misbruik van mijn persoonlijke informatie?

You are here:
< Back

U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

•             Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.

•             Schrijf op de kopie dat het een kopie is.

•             Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. (bijvoorbeeld; KPN, T-Mobile of Vodafone)

•             Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met KopieID app

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met behulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig.

U kunt de KopieID app ook downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.