Uw klanten hebben een gebruikersnaam en wachtoord nodig. Deze kunt u aanmaken in de configuratie interface. U logt in de centrale van uw klant b.v. https://klantnaam.voipspot.nl Bij Gebruikers klikt u op tabblad Policy. Hier kiest u een gebruikersnaam en bijbehorende wachtwoord voor de gebruiker. Belangrijk is dat de checkbox is geselecteerd. Uw gebruiker kan nu inloggen […]

Om gebruik te maken van de VoIPSpot mobiele app heeft u de toegangs URL nodig. Deze krijgt u geleverd en ziet er als volgt uit : https://bedrijfsnaam.voipspot.nl/app Wanneer u deze URL in typed in uw browser op uw mobiele telefoon krijgt u het volgende inlog scherm te zien. U kunt nu de VoipSpot mobiele app toevoegen aan […]