WIJ ZIJN ALTIJD DICHTBIJ


Telewerken

Grenzen vervagen en de 24-uurs economie heeft impact op de balans tussen zakelijk en privé.  Mensen werken waar en wanneer het hun uitkomt en stellen prijs op contact wanneer het hen gelegen is.

Ondernemers worden genoodzaakt te reageren op een steeds meer digitaliserende markt en kennis van ICT zijn van groeiend belang voor veel ondernemers. Veel bedrijven hebben nog moeite met flexibel werkende werknemers of telewerkers. Naast het gebrek aan vertrouwen, zien veel werkgevers op tegen de kosten daarvan.  Vaak worden zij niet centraal ondersteund bij de vorming van hun strategische ICT beleid.  Zij worden benaderd door allerhande partijen met verschillende producten en diensten waarvan de onderlinge samenhang niet duidelijk is.  Hierdoor worden vaak verkeerde keuzes gemaakt waardoor de beoogde doelstellingen niet worden gehaald en tijd en geld ineffectief worden besteed.

Daarom helpt de overheid naast het verstrekken van fiscale voordelen voor Telewerken ook bij het laagdremepeliger maken van het onderzoeken naar de haalbaarheid van telewerken binnen uw onderneming en het implementeren daarvan. Het is dus tijd voor helderheid.

Filevorming, leaseauto;s telewerken infrastructuur

Mobiliteitsscan

Company Connect helpt u hierbij aan een mede door de overheid gefinancierde analyse van uw specifieke bedrijfssituatie.  U kunt door Subsidiespecialist Evate een mobiliteitsscan laten uitvoeren om te laten onderzoeken hoe uw werknemers slimmer kunnen werken en reizen. De kosten voor deze analyse en het bijbehorende advies worden grotendeels door een mobiliteitssubsidie vergoed.  Neem contact met uw adviseur van Company Connect voor meer informatie.